top of page

Multimove

Multimove is er om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en bewegingsactiviteiten te doen voor kinderen tussen drie jaar en vijf jaar. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden. Namelijk dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen, lopen en zwaaien.

Kinderen tussen drie en vijf jaar oud zitten in een cruciale ontwikkelingsfase. Hun motorische vaardigheden zijn volop in ontwikkeling en daarom moeten ze meer nog dan anderen gestimuleerd worden om veel te bewegen. Een goede motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat kinderen ook op latere leeftijd actief blijven. Multimove biedt deze kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van de vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Tijdens uitdagende bewegingssituaties in de lessen Multimove komen de twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod. Stuk voor stuk basisvaardigheden die een kind op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te prikkelen en bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu en later zal gebruiken zijn hierop gebaseerd. 

 

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Ouders, grootouders,… zijn ook altijd welkom om zo de band met je kind nog te verbeteren.

17883658_1670667423228548_91956649315756
bottom of page